Events

Almedalen 2019

The Pathways Coalitions hosts a public seminar in Almedalen on the subject “How can Sweden take a leading position in the transition to fossil free heavy transports?”.

The transition raises challenges but also creates possibilities. This is discussed together with politicians in the Committee on Transport and Communications and other influential decision makers. Our focus will be on electrification and how the government, trade and industry can collaborate to make the transition fast and smooth.

Follow the seminar online, from 10:30 am

 

Event date:

July 1, 2019

Autumn mountain landcape with truck driving over a bridge. Text in Swedish and The Pathways Coalition logo on photo.

Hur kan Sverige ta en ledande position i omställningen till fossilfria tunga transporter?

Utsläppen från tunga transporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Det är bråttom att bryta trenden – klimatet väntar inte. Med rätt incitament och styrmedel är det fullt möjligt att ställa om tunga godstransporter med långsiktig ekonomisk lönsamhet, långt snabbare än vad som nu sker.

Precis som all annan verksamhet måste tunga godstransporter bidra till Parisavtalets mål. Utmaningarna är stora, men det är också möjligheterna. Vi bjuder in till ett seminarium där vi tillsammans med politiker och andra beslutsfattare diskuterar vad som krävs för att snabba upp den svenska omställningen till fossilfria tunga transporter. Hur får vi till stånd en snabb utbyggnad av elvägar så att Sverige kan ansluta sig till en europeisk elvägskorridor? Hur kan staten och näringslivet samverka för att brister i överföringskapacitet inte ska stå i vägen för elektrifiering av transporter? Hur får vi till ett handslag mellan politik och näringsliv så att transportföretagen vågar satsa på icke-fossila fordon? Vilka åtgärder krävs för att säkerställa att kostnader för fossilfria transporter blir lägre än för fossila dito?

 

Medverkande:

  • Anders Åkesson, V. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (C)
  • Anna-Caren Sätherberg, 3e v. ordf Trafikutskottet, Riksdagen (S)
  • Jessika Roswall, Ledamot Trafikutskottet, Riksdagen (M)
  • Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Per Eckemark, Chef Division Nät, Svenska Kraftnät
  • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
  • Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens Norden
  • Lina Ödeen, Sustainability manager Global logistics, H&M
  • Åsa Pettersson, Head of Public Affairs and Sustainability, Scania
  • Johan Mörnstam, VD, E.ON Energidistribution
No future events planned right now.