Our voice

Discover the latest news

The latest in our venture to lead the way to a fossil-free future.

Heavy Transport Must Be Transformed for the Climate – Letter to the Editor (in Swe...

More and more people agree that the restart of the global economy must be a sustainable restart. It is of utmost importance to ensure investments...

September 4, 2020

Snabbspår mot fossilfria tunga transporter

Den 28 november samlades transportköpare och transportföretag under en eftermiddag för att diskutera hur vi tillsammans kan öka takten för att reducera utsläppen med 70%...

November 28, 2019
Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisav...

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here) Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd...

September 20, 2019

Vi välkomnar Elektrifieringskommissionen

Inom ramen för den kommande budgetpropositionen har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att inrätta Elektrifieringskommissionen. Kommissionen ska arbeta för utbyggnaden av...

September 9, 2019
Autumn mountain landcape with truck driving over a bridge. Text in Swedish and The Pathways Coalition logo on photo.

Seminar in Almedalen – How can Sweden take a leading role in the transition ...

The Pathways Coalitions hosted a public seminar in Almedalen on the subject “How can Sweden take a leading position in the transition to fossil free...

June 30, 2019
Truck driving on road with golden trees on each side

Fossil-free alternatives for commercial road transportation in Sweden

Commercial transport is expanding rapidly around the globe as a result of rise in trade and diversification of value chains. Flexible and dependable commercial transports...

June 10, 2019
Woman addresses conference crowd

What do we need to do to facilitate transition to fossil-free transport solutions ...

On the Ekotransport conference 2019, The Pathways Coalition hosted a seminar with the title “What do we need to do to facilitate transition to fossilfree...

May 7, 2019
Speaker shot from behind addressing small crowd

Change Makers Lab Berlin – A deep dive into fossil free transports

We are speeding towards a two degrees hotter world. The question is if retail transports in a world of increased e-commerce can cross the fossil...

April 10, 2019