Events

Är det företagen eller politiken som ser till att vi når transportsektorns klimatmål?

Svenska företag antar tuffa klimatmål och strategier för minskad klimatpåverkan. Ny teknik, nya produkter och affärsmodeller ska ge fördelar när världen snabbt ställer om. Vilka lösningar ser politiken för en snabbare omställning och vad behöver företagen? Finns det en gemensam ambition?

Event date:

June 29, 2023

Ledande företag gör analysen att affärsmässig framgång möjliggörs av snabb elektrifiering samt digitalisering och effektivisering av logistikkedjor. Företag som Scania, E.ON, Ericsson, H&M, Siemens, PostNord och Electrolux har strategier för effektiv omställning och behöver tillgång till ny teknik, förnybar el och digital infrastruktur för att nya lösningar och affärsmodeller ska kunna implementeras i snabb takt. Företagen vill att politiken nu är tydliga med ambitioner och lösningar som finns i den politiska verktygslådan, nationellt och i EU.

The Pathways Coalition bjuder in till ett öppet meningsutbyte kring hur näringsliv och politik kan agera hållbart, för att säkra tillväxt, jobb och välstånd.

 I The Pathways Coalition samverkar företag för att globalt påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter. Medlemmarna delar övertygelsen att det är möjligt att uppnå 1.5° målet inom tidsramen för Parisavtalet, och att det dessutom är långsiktigt lönsamt, både för företag och samhälle.

 

Johan Mörnstam, Europachef för E.ON Networks och Vd E.ON Sverige.

Christian Levin,CEO Traton & Scania CV

Vanessa Butani, VP Group Sustainability Electrolux

Mikael Bäck, VP and Corporate Officer, Ericsson

 

Kjell Arne Ottosson, Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Kristdemokraterna

Anna-Caren Sätherberg, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Helena Storckenfeldt, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Moderaterna

Daniel Helldén, Ledamot Trafikutskottet, Miljöpartiet