Events

Kan tuffare klimatkrav öka omställningstakten för tunga transporter?

En förutsättning för att vi ska nå målen i Parisavtalet är att takten i klimatomställningen måste öka – inte minst inom transportsektorn med särskilt fokus på de tunga transporterna.

Det vetenskapliga underlaget är otvetydigt och FNs klimatpanel lämnar inget tvivel om allvaret och nödvändigheten av att minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa klimatförändringarna och bevara jordens biologiska mångfald.

Event date:

July 5, 2022

För att klara klimatomställningen krävs innovationer, nya affärsmodeller, anpassade styrmedel och förändringar i samtliga delar av värdekedjan. Och alla intressenter behöver bidra för att vi på rekordtid ska klara av det stora förändringsarbetet.

Vi har bjudit representanter för företag, politik och akademi för att diskutera frågor som:

  • Står affärsnytta och klimatnytta i motsats som strategiska målsättningar?
  • Hur säkerställer vi systemperspektiv, förutsättningar för samarbete och undviker att jobba i silos?
  • Vilka krav behöver ställas och vilka beslut behövs för en bred, snabb uppskalning och omställning?
  • Hur skapar vi en efterfrågan på hållbara transporter?

Medverkande:

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige, Mathias Krümmel, vd Postnord Sverige, Jennie Cato, Head of Public Affairs and Partnerships Scania CV, Åsa Domeij, Hållbarhetschef Axfood, Maria Sandell, Hållbarhetschef JM Sverige, Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen, Filip Johnsson, Professor i uthålliga energisystem, Chalmers,

Marlene Burwick, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Johan Hultberg, riksdagsledamot Moderaterna, Martin Ådahl, riksdagsledamot Centerpartiet.

Arrangör: The Pathways Coalition

Tid: Tisdag 5 juli, klockan 11-12, med avslutande lunchmacka

Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby