News

Seminar in Almedalen – How can Sweden take a leading role in the transition to fossil-free transports?

The Pathways Coalitions hosted a public seminar in Almedalen on the subject “How can Sweden take a leading position in the transition to fossil free heavy transports?”.

What needs to be done for a faster transition to fossil free heavy transports was discussed by representatives from the transport value chain, politicians with roles in the Committee on Transport and Communications, Sven Hunhammar from the Swedish Transport Administration and Per Eckemark from the Swedish Energy Agency. The main focus was on electrification, which will be crucial to reach the climate goals for the transport sector. To reach the ambitious targets e-highways, battery technology and biofuels need to be used in a smart and coordinated manner. How the government, trade and industry can collaborate to secure speed and smart decisions for a fast and smooth transition was also an important topic.

You can see a web broadcast from the seminar here.

Autumn mountain landcape with truck driving over a bridge. Text in Swedish and The Pathways Coalition logo on photo.

Participants in the seminar were:

  • Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
  • Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
  • Per Eckemark, chef för division Nät, Svenska Kraftnät
  • Lina Ödéen, Sustainability manager global logistics, H&M
  • Erik Ljunberg, Senior Vice President Communications, Brand and Marketing and Sustainability, Scania
  • Anders Bylund, head of eMobility, Siemens
  • Johan Mörnstam, Vd E.ON Energidistribution
  • Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i Trafikutskottet
  • Jessika Roswall (M), ledamot Trafikutskottet
  • Anders Engström (C), vice ordförande i Trafikutskottet

Tunga gods måste ställas om för klimatet – Debattartikel

Debattartikel med skarpa förslag från The Pathways Coalition 30 juli 2020

September 4, 2020

Snabbspår mot fossilfria tunga transporter

Den 28 november samlades transportköpare och transportföretag under en eftermiddag för att diskutera hur vi tillsammans kan öka takten för att reducera utsläppen med 70%...

November 28, 2019
Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisav...

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here) Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd...

September 20, 2019