Events

Frukostseminarium vid Ekotransport 2019

On the Ekotransport conference 2019, 7th of May in Stockholm, The Pathways Coalition hosted a seminar. The title was “What do we need to do to facilitate transition to fossilfree transport solutions for heavy transport? The Pathway Coalition invites key industry players from the transport value chain along with representatives from the Swedish ministry of infrastructure, the Swedish Energy Agency and politicians from four parties in the Committee on Transport and Communications.

Event date:

May 7, 2019

Photo of a truck on a bridge over a river

Vad krävs för snabb omställning av den tunga transportsektorn?

Utsläppen från tunga vägtransporter i EU har ökat med 25 procent sedan 1990. Våra analyser visar att en omställning av tunga godstransporter på väg är genomförbar och även ekonomiskt lönsam. Men det är bråttom – klimatet väntar inte. Vilka åtgärder är viktigast för att få en snabbare omställning i Sverige och i Europa? Vilka hinder ser vi på vägen?

 

Medverkar i panelsamtal:

Göran Bolin, Senior Advisor E.ON
Kajsa Lindström, Kansliråd Infrastrukturdepartementet
Lina Ödeen, Sustainability manager H&M
Anders Lewald, Enheten för hållbar transport Energimyndigheten
Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige.
Sofia Leffler Moberg, Head of Sustainable Business, PostNord
Anders Bylund, Head of eMobility, Siemens
Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania CV
Björn Fredriksson Möller Senior specialist E.ON
Jessika Roswall (M), Trafikpolitisk talesperson.
Jens Holm (V), Ordförande i Trafikutskottet
Anna Caren Sätherberg, Trafikutskottet
Mikael Karlsson, 2050

No future events planned right now.