News

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here)

Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd Henrik Henriksson och Siemens Nordens vd Ulf Troedsson i möten i FN:s högkvarter där vägen mot nollutsläpp från tunga transporter till 2050 kommer att diskuteras. The Pathways Coalition har i studier visat att det är möjligt att uppnå fossilfria tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet, och dessutom att det är samhällsekonomiskt fördelaktigt i vissa scenarier. Ny teknik och infrastruktur behöver dock komma på plats i mycket högt tempo, och för detta krävs starka samarbeten – inom industrin och mellan näringsliv och politik. Detta är huvudbudskapet från The Pathways Coalition under FNs klimatmöte i New York.

I samband med klimatmötet arrangeras samtal på olika teman som är centrala för att nå Parisavtalets målsättningar. Sverige och Indien ansvarar för temat Industrins omställning och inom ramen för detta kommer bl.a. samtal att föras om vilka förändringar som behövs för att uppnå fossilfria tunga transporter.

– För att tunga godstransporter ska bidra till att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders global uppvärmning måste omställningen till förnybara alternativ och elektrifiering av transporter ske i en takt vi aldrig tidigare upplevt. Många alternativ finns på marknaden och fler behövs. Dock kan vi inte vänta med att agera tills hela paletten är på plats. Omställningen måste påbörjas nu, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

The Pathways Coalition har genomfört omfattande studier av flera marknader med fokus på tunga transporter, vilka visar att förutsättningarna varierar stort, marknadernas mognadsgrad skiljer sig åt och inget land har idag en utvecklingskurva som leder till att utsläppen från tunga transporter kommer att minska i tillräckligt hög takt för att nå Parisavtalets mål. The Pathways Coalition ser det som mycket positivt att FN valt att lägga fokus på detta, för klimatet, så viktiga område.

– Tekniken för fossilfria transporter finns, men det måste till modiga beslutsfattare som kan ta de beslut som är nödvändiga för att börja implementera den i större skala. Vi behöver både elvägar, vätgas, batterier och biobränslen och att få infrastrukturen på plats i tid för att kunna nå 1,5-gradersmålet. Det innebär att vi måste vi börja bygga nu, det finns ingen tid att förlora, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden.

För mer information, kontakta: asa.pettersson@scania.com, 070-388 50 84 eller anders.bylund@siemens.com, 070-542 17 76

 

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisav...

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here) Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd...

September 20, 2019

Vi välkomnar Elektrifieringskommissionen

Inom ramen för den kommande budgetpropositionen har regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att inrätta Elektrifieringskommissionen. Kommissionen ska arbeta för utbyggnaden av...

September 9, 2019
Autumn mountain landcape with truck driving over a bridge. Text in Swedish and The Pathways Coalition logo on photo.

Seminar in Almedalen – How can Sweden take a leading role in the transition ...

The Pathways Coalitions hosted a public seminar in Almedalen on the subject “How can Sweden take a leading position in the transition to fossil free...

June 30, 2019