News

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here)

Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd Henrik Henriksson och Siemens Nordens vd Ulf Troedsson i möten i FN:s högkvarter där vägen mot nollutsläpp från tunga transporter till 2050 kommer att diskuteras. The Pathways Coalition har i studier visat att det är möjligt att uppnå fossilfria tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet, och dessutom att det är samhällsekonomiskt fördelaktigt i vissa scenarier. Ny teknik och infrastruktur behöver dock komma på plats i mycket högt tempo, och för detta krävs starka samarbeten – inom industrin och mellan näringsliv och politik. Detta är huvudbudskapet från The Pathways Coalition under FNs klimatmöte i New York.

I samband med klimatmötet arrangeras samtal på olika teman som är centrala för att nå Parisavtalets målsättningar. Sverige och Indien ansvarar för temat Industrins omställning och inom ramen för detta kommer bl.a. samtal att föras om vilka förändringar som behövs för att uppnå fossilfria tunga transporter.

– För att tunga godstransporter ska bidra till att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders global uppvärmning måste omställningen till förnybara alternativ och elektrifiering av transporter ske i en takt vi aldrig tidigare upplevt. Många alternativ finns på marknaden och fler behövs. Dock kan vi inte vänta med att agera tills hela paletten är på plats. Omställningen måste påbörjas nu, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

The Pathways Coalition har genomfört omfattande studier av flera marknader med fokus på tunga transporter, vilka visar att förutsättningarna varierar stort, marknadernas mognadsgrad skiljer sig åt och inget land har idag en utvecklingskurva som leder till att utsläppen från tunga transporter kommer att minska i tillräckligt hög takt för att nå Parisavtalets mål. The Pathways Coalition ser det som mycket positivt att FN valt att lägga fokus på detta, för klimatet, så viktiga område.

– Tekniken för fossilfria transporter finns, men det måste till modiga beslutsfattare som kan ta de beslut som är nödvändiga för att börja implementera den i större skala. Vi behöver både elvägar, vätgas, batterier och biobränslen och att få infrastrukturen på plats i tid för att kunna nå 1,5-gradersmålet. Det innebär att vi måste vi börja bygga nu, det finns ingen tid att förlora, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden.

För mer information, kontakta: asa.pettersson@scania.com, 070-388 50 84 eller anders.bylund@siemens.com, 070-542 17 76

 

Heavy Transport Must Be Transformed for the Climate – Letter to the Editor (in Swe...

More and more people agree that the restart of the global economy must be a sustainable restart. It is of utmost importance to ensure investments...

September 4, 2020

Snabbspår mot fossilfria tunga transporter

Den 28 november samlades transportköpare och transportföretag under en eftermiddag för att diskutera hur vi tillsammans kan öka takten för att reducera utsläppen med 70%...

November 28, 2019
Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisavtalet är möjlig, men ställer stora krav på både näringslivet och politiken

Industrins budskap till FN: En omställning av transportsektorn i linje med Parisav...

Pressmeddelande 20 september 2019 (the press release is available in English here) Under FNs klimatmöte i New York, som börjar i helgen, deltar Scanias vd...

September 20, 2019