News

The Message from the Industry to the United Nations: A Transition of the Transport Sector in Line with the Paris Agreement Is Possible, But Action Is Needed from Both Industry and Politics.

During the UN Climate summit in New York, Scania’s CEO Henrik Henriksson and Siemens Norden’s CEO Ulf Troedsson participate in UN headquarter meetings, discussing the path towards zero emissions from heavy duty transports by 2050. Studies initiated by The Pathways Coalition have not only shown that fossil free heavy-duty transports can be achieved within the time frame of the Paris Agreement, but also that the transition in some scenarios can be socioeconomically beneficial. However, new technology and infrastructure need to be rolled out at a very high pace, and this requires intense collaboration – within the industry and between business and politics. This is the central message from The Pathways Coalition during the UN Climate summit in New York.

Full press release in English here

I samband med klimatmötet arrangeras samtal på olika teman som är centrala för att nå Parisavtalets målsättningar. Sverige och Indien ansvarar för temat Industrins omställning och inom ramen för detta kommer bl.a. samtal att föras om vilka förändringar som behövs för att uppnå fossilfria tunga transporter.

– För att tunga godstransporter ska bidra till att nå Parisavtalets mål om högst 1,5 graders global uppvärmning måste omställningen till förnybara alternativ och elektrifiering av transporter ske i en takt vi aldrig tidigare upplevt. Många alternativ finns på marknaden och fler behövs. Dock kan vi inte vänta med att agera tills hela paletten är på plats. Omställningen måste påbörjas nu, säger Scanias vd Henrik Henriksson.

The Pathways Coalition har genomfört omfattande studier av flera marknader med fokus på tunga transporter, vilka visar att förutsättningarna varierar stort, marknadernas mognadsgrad skiljer sig åt och inget land har idag en utvecklingskurva som leder till att utsläppen från tunga transporter kommer att minska i tillräckligt hög takt för att nå Parisavtalets mål. The Pathways Coalition ser det som mycket positivt att FN valt att lägga fokus på detta, för klimatet, så viktiga område.

– Tekniken för fossilfria transporter finns, men det måste till modiga beslutsfattare som kan ta de beslut som är nödvändiga för att börja implementera den i större skala. Vi behöver både elvägar, vätgas, batterier och biobränslen och att få infrastrukturen på plats i tid för att kunna nå 1,5-gradersmålet. Det innebär att vi måste vi börja bygga nu, det finns ingen tid att förlora, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden.

För mer information, kontakta: asa.pettersson@scania.com, 070-388 50 84 eller anders.bylund@siemens.com, 070-542 17 76

 

Seminar in Almedalen

The Pathways coalition invited members of the Swedish parliament to discuss how to reach the climate targets and how businesses and policymakers can lead change....

June 29, 2023
IAA Broadcast 20/9/2022

Broadcast from IAA Transport i Hannover

We are each others value chains, what is needed to reach our respective climate targets? Pathways Coalition members got together at the trade show to...

September 26, 2022

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to...

May 31, 2021