News

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to electric power, both through important national investments and by connecting local and regional transport systems.

[Swedish below]

Regionala och nationella elektrifieringslöften är en del av arbetet inom regeringens Elektrifieringskommission, som under ledning av Infrastrukturminister Thomas Eneroth driver på för att öka takten i Sveriges omställning av transportsektorn, inom ramen för det övergripande målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. 

Infrastrukturminister, Thomas Eneroth

Infrastrukturministern berättade under dagens pressträff  om hur 252 aktörer nu gör löften om att på olika sätt delta i elektrifieringen av det svenska vägnätet. The Pathway Coalition har bidragit med ett eget elektrifieringslöfte att vi aktivt vill driva omställningen av transportsektorn inom koalitionens gemensamma projekt Powertrail, som utgör ett första steg för att elektrifiera den nationellt viktiga motorvägstriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Sträckan utgör också en del i ett framtida uppkopplat och elektrifierat vägnätverk i Europa, inom TEN-T. Powertrail syftar till att implementera ny teknik och infrastruktur som skapar förutsättningar för, samt stimulerar nya affärs- och samverkansmodeller mellan värdekedjans olika aktörer, både nationellt och regionalt. Allt för att accelerera takten i omställningen till ett elektrifierat system för tunga godstransporter.

Läs mer i vårt Elektrifieringslöfte.

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to...

May 31, 2021

The Pathways Coalition argue for a fast transition to electrified heavy transport ...

The members of The Pathways Coalition participated in a webinar hosted by the German Swedish Chamber of Commerce on the 25th March. The topic was...

March 25, 2021

RECOMMENDATIONS: POLICIES FOR THE TRANSFORMATION OF HEAVY-DUTY TRANSPORTS IN SWEDEN

Together we have identified four key areas for Sweden to reach the climate target for the transport sector.

September 15, 2020