News

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to electric power, both through important national investments and by connecting local and regional transport systems.

[Swedish below]

Regionala och nationella elektrifieringslöften är en del av arbetet inom regeringens Elektrifieringskommission, som under ledning av Infrastrukturminister Thomas Eneroth driver på för att öka takten i Sveriges omställning av transportsektorn, inom ramen för det övergripande målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. 

Infrastrukturminister, Thomas Eneroth

Infrastrukturministern berättade under dagens pressträff  om hur 252 aktörer nu gör löften om att på olika sätt delta i elektrifieringen av det svenska vägnätet. The Pathway Coalition har bidragit med ett eget elektrifieringslöfte att vi aktivt vill driva omställningen av transportsektorn inom koalitionens gemensamma projekt Powertrail, som utgör ett första steg för att elektrifiera den nationellt viktiga motorvägstriangeln mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Sträckan utgör också en del i ett framtida uppkopplat och elektrifierat vägnätverk i Europa, inom TEN-T. Powertrail syftar till att implementera ny teknik och infrastruktur som skapar förutsättningar för, samt stimulerar nya affärs- och samverkansmodeller mellan värdekedjans olika aktörer, både nationellt och regionalt. Allt för att accelerera takten i omställningen till ett elektrifierat system för tunga godstransporter.

Läs mer i vårt Elektrifieringslöfte.

Seminar in Almedalen

The Pathways coalition invited members of the Swedish parliament to discuss how to reach the climate targets and how businesses and policymakers can lead change....

June 29, 2023
IAA Broadcast 20/9/2022

Broadcast from IAA Transport i Hannover

We are each others value chains, what is needed to reach our respective climate targets? Pathways Coalition members got together at the trade show to...

September 26, 2022

The Pathways Coalition makes commitment to the Swedish Commission for Electrification

With this commitment to electrify, The Pathways Coalition show how we, the companies in The Pathways Coalition, can accelerate the transition of freight transport to...

May 31, 2021